Extern vertrouwenspersoon

"Leven & werken door, voor en met energie"

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor medewerkers in een veilige omgeving.  Bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon weten medewerkers, dat er altijd een plek is waar zij in vertrouwen hun verhaal aan kwijt kunnen en advies kunnen vragen. Klik hier voor uitleg via video.

De persoonlijke visie van waaruit ik werk en leef wordt krachtig samengevat in de volgende filosofie: 'leven en werken door, voor & met energie'. Dit is de basis van waaruit ik werk als therapeut, coach, workshopleider en als extern vertrouwenspersoon.  In opvanggesprekken met medewerkers als vertrouwenspersoon bied ik een luisterend oor en ondersteuning voor een passende verwijzing die hen energie kan geven. 


Mijn aanpak is gericht op het vinden van de passende oplossing waar een medewerker bewust voor kiest.  Het is daarbij essentieel dat de medewerker verbinding en respect ervaart, zodat hij/zij vertrouwen en ruimte voelt om te komen tot die op maat gemaakte oplossing. Hoe bereik je deze ideale situatie? Ik laat medewerkers ervaren dat ze gezien worden, door verbaal en non-verbaal contact te maken en mijn skills als energetisch therapeut toe te passen. In de uitvoering van de gewenste oplossing bied ik een veilige en eerlijke begeleiding. In mijn ervaring bevordert dit een constructieve samenwerking in de organisatie en het (verder) creĆ«ren van een veilige en prettige werkomgeving voor iedereen. 

 

Hoe kan een organisatie profiteren van deze aanpak? 

*een veilig en prettig werkklimaat 

*minder verzuim (klik hier voor een video)

 *medewerkers kunnen samenwerken in de juiste flow 


Als vertrouwenspersoon geef ik gevraagd en ongevraagd advies aan leidinggevenden. Hierin ben ik vooral objectief en coachend wat inzichten kan geven en nieuwe energie om een team of afdeling te begeleiden.  De kennis en werkervaring die ik heb als adviseur HRM en coach, breng ik hier zeker in mee. 

In elke organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zowel door collega's als leidinggevenden:

 • (seksuele) Intimidatie
 • Agressie 
 • Geweld
 • Pesten 
 • Discriminatie


Ook kan er sprake zijn van integriteitsschendingen, zoals:

 • Diefstal 
 • Schenden van regels 
 • Machtsmisbruik 
 • Niet integer gedrag 


Werkgevers hebben de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor een werkgever een doeltreffende en laagdrempelige voorziening om aan deze verplichting te voldoen. Het is daarnaast een onmisbaar element in het streven naar een goed werkklimaat en optimaal functioneren van werknemers als de organisatie in het geheel.

Binnen praktijk Connectar heb ik ruime ervaring op kunnen doen met vertrouwenswerk als coach en als therapeut. Een mooie aanvulling is de rol van extern vertrouwenspersoon waarvoor ik  gecertifieerd en erkend ben door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Als extern vertrouwenspersoon bied ik: 

 • Opvanggesprekken met de medewerkers
 • Signaleren van trends 
 • (on)Gevraagd adviseren leidinggevenden
 • Voorlichting en informatie over rol vertrouwenspersoon
 • Advies over beleid ongewenste omgangsvormen
 • Leveren van informatie t.b.v. jaarverslag


Wil je meer informatie over de dienstverlening of gewoon sparren over de rol van extern vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie? Neem dan contact op en bespreken we de dienstverlening die gewenst is en maak ik een aanbod op maat. 
 

"Leven & werken door, voor en met energie"