Externe vertrouwenspersoon

"Leven & werken door, voor en met energie"

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor medewerkers in een veilige omgeving.  Bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon weten medewerkers, dat er altijd een plek is waar zij in vertrouwen hun verhaal aan kwijt kunnen en advies kunnen vragen. (uitleg d.m.v. filmpje.)

In elke organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zowel door collega's als leidinggevenden:

 • (seksuele) intimidatie
 • agressie 
 • geweld
 • pesten 
 • discriminatie


Ook kan er sprake zijn van integriteitsschendingen, zoals:

 • Diefstal 
 • Schenden van regels 
 • Machtsmisbruik 
 • Niet integer gedrag 


Dit heeft grote invloed op de gezondheid en verzuim (filmpje) van de medewerkers en op de werksfeer.  Werkgevers hebben de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor een werkgever een doeltreffende en laagdrempelige voorziening om aan deze verplichting te voldoen. Het is daarnaast een onmisbaar element in het streven naar een goed werkklimaat en optimaal functioneren van werknemers als de organisatie in het geheel.

Binnen praktijk Connectar heb ik ruime ervaring op kunnen doen met vertrouwenswerk als coach en als therapeut. Een mooie aanvulling is de rol van externe vertrouwenspersoon waarvoor ik inmiddels gecertifieerd en erkend ben door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Aan organisaties bied ik als externe vertrouwenspersoon: 

 • Opvanggesprekken met de medewerkers
 • Signaleren van trends 
 • (on)Gevraagd leidinggevenden adviseren
 • Voorlichting en informeren over rol vertrouwenspersoon
 • Advies over beleid ongewenste omgangsvormen
 • Leveren van informatie t.b.v. jaarverslag


Wil je meer informatie over mijn werkwijze, visie en tarieven? Neem dan contact op en bespreken we de dienstverlening die gewenst is en maak ik een aanbod op maat. 
 

"Leven & werken door, voor en met energie"