Talenten Motivatie Analyse 


TMA

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een assessment waarin 22 verschillende drijfveren en 44 talenten worden gemeten. Het is gebaseerd op de behoeftetheorie van Murray. De TMA gaat ervan uit dat de gedragsvoorkeuren en -stijlen van mensen zeer bepalend is voor het succes in de werkomgeving. 

Wat levert een TMA op?

 ·         Je krijgt op een snelle en 
           eenvoudige gestructu-
           reerde en professionele

           wijze inzicht in jouw 
           talenten en drijfveren 

·          Inzicht in aanleg voor 
           competenties waardoor 
           je weet welke functies
           bij jou passen 

·         Inzicht in je functioneren
          en welbevinden in jouw 
          huidige baan 

·         Concrete handvatten 
          op jezelf optimaal te ver-
          sterken en te ontwikkelen 

·         Je ontdekt wat jou energie
          kost en wat je valkuilen 
          zijn 

·         Je krijgt antwoord op 
          waarom je steeds tegen
          dezelfde zaken aanloopt. 

·         Je krijgt inzicht in hoe jij 
          je kunt verbinden met 
          jouw nectar, jouw zoete
          levensenergie. 


De TMA methode

De Talent- en motivatie analyse is een onderdeel van de TMA methode. Op basis van die analyse kan er onder andere ook een Beroepskeuzetest gedaan worden, een 360 graden feedback uitgezet worden en cognitieve capaciteiten test worden afgenomen.

Meer tekst na onderstaand logo.

TMA-traject bij Connectar

Een TMA kan een onderdeel van jouw loopbaantraject zijn. Ook is het mogelijk om dit zonder een loopbaantraject te doen. 
 

·         In een kennismakings-
          gesprek stellen we het 
          competentieprofiel vast
          waarover jij meer
          inzicht wilt 

·         Online TMA maken, 
          ruim 300 vragen, duurt 
          ongeveer 1 tot 1,5 uur 

·         Resultaten analyses in 
          verband brengen in een 
          coachgesprek 

·         Uiteraard ontvang je het 
          rapport zelf ook digitaal 


De test kan worden afgenomen in combinatie met 1 of 2 sessie. Dit is  afhankelijk van of je er een competentieprofiel aan wilt koppelen.   

Meer informatie over een TMA traject

Wil je informatie, een afspraak maken of informatie over de tarieven, neem dan contact op met praktijk Connectar.