Aanbod 

voor organisaties


Connectar verzorgt voor organisaties:

 • Workshops/individuele sessies op locatie t.b.v. duurzame inzetbaarheid 
 • Maatwerktrajecten voor werknemers 


Workshops op locatie

Vindt jouw organisatie duurzame inzetbaarheid belangrijk? Kijk dan of onderstaande workshops een mooi middel zijn om collega's te motiveren, te prikkelen en te stimuleren om balans te zoeken. Een stap die nodig is om  juiste keuzes te maken om duurzaam inzetbaar te blijven.  Sluit dit aan bij de wensen van jouw organisatie en gun je dit jouw collega's? Neem dan contact op en bespreken we de mogelijkheden! 

 • Workshop "Loopbaankeuze vanuit het hart"

 Algemeen bekend is dat wanneer een loopbaankeuze wordt gemaakt vanuit het hart, er wordt gekozen voor een functie waarin passie en talenten kunnen bloeien. Wanneer er gewerkt wordt vanuit het hart, kost het niet alleen energie, maar geeft dat ook energie en voldoening en eventueel nieuwe mogelijkheden. Een werknemer komt dan in juiste flow dat balans biedt in het dagelijks leven.


Doel workshop
In deze workshop wordt een basis gelegd voor het maken van een keuze vanuit het hart voor de loopbaan van deelnemer.

Inhoud workshop

Tijdens de workshop wordt  o.a. gewerkt met:

 •  Ontspanningsoefeningen 
 • Mindfulness oefening a.d.h.v energetisch chakra systeem
 • Visualisatie over de gewenste droombaan
 • Dans met "de beren op de weg"  
 • Na behoefte ervaringen delen
 • Toelichting welke tools, regelingen, loopbaantrajecten, financieringsmogelijkheden vanuit de Overheid en de organisatie er beschikbaar zijn, om de hartelijke loopbaanwensen verder te onderzoeken en vorm te geven. 


Voor werknemers die geen loopbaanstap willen maken, maar zich vermoeid of gespannen voelen is dit ook een geschikte workshop.  


Duur: 1,5 uur
maximaal 10 deelnemers


 • Workshop "In balans blijven op het werk als H(igly) S(ensitive) (P(erson)” 

Medewerkers die zich herkennen in Highly Sensitive Person, zijn hooggevoelig en nemen alle prikkels in de omgeving waar. Het brein van een hoogsensitief persoon werkt anders dan dat van iemand die niet sensitief is.  

 • Het sensitieve brein reageert anders op het ‘beloningshormoon’ dopamine, wat in de praktijk betekent dat hsp’ers minder gestuurd worden door externe beloningen. Een druk feestje wordt door een hsp’er al gauw als minder belonend ervaren ten opzichte van niet-sensitieve mensen. 
 • De spiegelneuronen van het sensitieve brein zijn actiever, wat zorgt voor (of een uiting is van) meer empathie. 
 • Emoties worden intenser verwerkt en beleefd.
 • Het brein wordt alerter wordt in het bijzijn van andere mensen.

 

Medewerkers kunnen last hebben van overprikkeling bijvoorbeeld door het werken in een kantoortuin, waardoor ze minder effectief kunnen werken omdat de hersenen moeite hebben om alles goed te verwerken.

Doel workshop
In deze workshop worden de deelnemers bewust gemaakt van hun waarnemingen en praktisch toepasbare oefeningen geleerd die ze kunnen doen om zichzelf te beschermen tegen overprikkeling. Hierdoor blijven ze meer in hun kracht tijdens het werken op locatie.

Inhoud workshop

 • Uitleg HSP over wetenschappelijk onderzoek van HSP
 • Talenten van HSP benadrukken
 • Uitwisselen van ervaringen en belevingen op werkvloer als HSP’er
 • Ontspanningsoefeningen
 • Aanreiken en uitvoeren van praktische fysieke oefeningen en visualisaties gericht op afscherming van overprikkeling en bij eigen energie te blijven. 
 • Ervaringen delen na de oefeningen
 • Handout meegeven met de oefeningen die zijn aangeboden tijdens de workshop 


Duur: 2 uur

maximaal 10 deelnemers 


 • Individuele coachsessies " Beslissen?! Daar wil ik graag hulp bij!"

 

Doel sessie
Een medewerker begeleiden met m.b.v. Multiple Brain IntegratieTechnieken methode om gevoel en verstand in balans te brengen, waardoor een besluit over een bepaald onderwerp moeiteloos gemaakt kan worden en vitaliteit wordt bevorderd.  

 

Inhoud sessie 

Voor medewerkers die graag besluiten willen nemen over een bepaalde uitdaging en regie willen voeren, maar klem zitten omdat hun hoofd en gevoel elkaar tegenspreken. Het kan zijn dat ze met een dilemma zitten waardoor ze niet vooruitkomen en futloos zijn.  


Om de uitdaging aan te gaan wordt de multiple Braining integratietechnieken methode ingezet. Dit is een nieuwe en effectieve methode dat tijdens een individuele sessie ontvangen kan worden. 
 

MBIT methode combineert oude oosterse wijsheid met neuro wetenschap en is een combinatie van o.a. ademhalingstechnieken, NLP en gestaltetherapie. Wetenschap heeft aangetoond dat we niet alleen een brein in ons hoofd hebben, maar dat ook in ons hart en ons maag darmkanaal (buik) een net zo complex neuraal netwerkt is, met een eigen geheugen, intelligentie en eigen functies. Omdat we in deze maatschappij het hoofd brein overuren draait, negeren we de stem van ons hart en overrulen we die van onze buik. We zijn gestrest en druk, wat tot ongezonde keuzes en een burned out kan leiden. 

Met deze methode, ontdekt men weer hoe het is om te voelen en te luisteren naar zich zelf. Er wordt informatie gegeven vanuit het hoofd, hart en buik en de breinen worden met elkaar uitgelijnd. Er worden oude gedachtepatronen  overschreven en nieuwe effectieve gedachtenpatronen worden gevoed vanuit de intuïtie. Intuïtie en cognitie gaan hierdoor samenwerken. MBIT versterkt waar men voor staat, wat werkelijk belangrijk voor hen is. Men komt niet langer in beweging vanuit wilskracht, maar handelt vanuit zijnskracht waardoor medewerker meer vitaliteit ervaart. 


 Duur: 2 uur 

Individuele sessie


Dit aanbod zorgt ervoor dat de werknemers een basis kunnen leggen voor datgene waar Connectar voor staat: "Leven en werken door voor en met energie!"


Spreken deze workshops aan en wil jouw organisatie met behulp van deze unieke werkvorm de duurzame inzetbaarheid vergroten? Neem dan contact op en bespreken we de mogelijkheden! 


Individuele maatwerktrajecten voor een (verzuimende) werknemer 

Een werknemer die niet inzetbaar is of dreigt uit te vallen, heeft de juiste begeleiding nodig om weer zijn/haar werkzaamheden op te kunnen of concrete stappen te zetten in hun loopbaan. Connectar biedt trajecten op maat aan om werknemers te begeleiden op een unieke wijze met een duurzaam resultaat!  


Het sluit aan bij de specifieke behoeften en de persoonlijke hulpvraag,
waardoor een werknemer meer inzicht krijgt over zichzelf. Dit gebeurt door:

- Therapeutische gespreksvoering over o.a. denkpatronen, gedrag,      
 wensen/grenzen
-  Malvatherapie; Energetische behandelingen gericht op blokkades in energetisch systeem. Bij het opheffen van blokkades van beperkende gedachte patronen en gedrag en angsten, ontstaat er bewustzijnsverhoging waardoor  er inzicht komt in de missie en juiste loopbaankeuze
- (Loopbaan) Coaching op daadwerkelijke stappen zetten n.a.v. inzicht over loopbaanwens en ontwikkelen van loopbaancompetenties.
 
Door middel van (loopbaan)coaching te combineren met energetische therapie, kan de verzuimperiode worden ingekort afhankelijk van de oorzaken van de arbeidsongeschiktheid. Zo wordt het vermogen versterkt om passend werk te vinden en te behouden. Dit vanuit de visie dat iedere werknemer verantwoordelijk is en blijft voor zijn/haar eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 

 
Dit traject bevat een unieke en effectieve benadering en is doeltreffend voor werknemers met spanningsklachten, burned-out klachten, of voor hele gevoelige werknemers. Het zorgt ervoor dat werknemers een basis kunnen leggen voor datgene waar Connectar voor staat: "Leven en werken door voor en met energie!" 


  Meer tekst na onderstaande afbeelding

Werkwijze

Connectar biedt onder meer deze mogelijkheden om een werknemer bewustzijn te verhogen, energetische blokkades op te heffen en loopbaancompetenties te ontwikkelen:

·       TMA : inzichten in drijf-
         veren en talenten 

·        Digitale loopbaanscan 

·        Mbraining coach methode

·        Voice Dialogue: een 
         methode voor persoon-
         lijke ontwikkeling gericht 
          op ontdekken en begrijpen
          van  de persoonlijkheid
          (ego) en de deel-          
          persoonlijkheden. Deze 
          hebben hun eigen ge-
          dachten, wensen, ge-
          voelens, herinnering-
          en en uitstraling. Het 
          gaat hier om bewust-
          wording. 

·         Beroepenschatkist © 

·         Indien aanvullend gewenst
          kan Malvatherapie 
          gegeven worden. 
          Dit geeft ruimte om in-
          zichten te verkrijgen over 
          het leven en de loopbaan 
          van werknemer, besluit-
          en te nemen, te helen 
          en vanuit het binnenste
          het leven te leiden dat 
          bij werknemer past. Een 
          win-win situatie voor 
          werkgever en werkne-
          mer. Een unieke en 
          effectieve benadering. 
          Juist voor werknemers 
          met spanningsklachten,
          burned-out klachten, of 
          voor hele gevoelige werk-
          nemers.  
·        Coaching door te werken
          door, voor & met energie 

 ·       Aandacht met humor 


Wat levert dit mijn organisatie op?

·        Een werknemer die inzicht heeft in zichzelf en de kwaliteiten
·        Een gemotiveerde werknemer die keuzes durft te maken

·        Een werknemer die bewust
         is van zijn/haar eigen ver-
         antwoordelijkheid

·        Een werknemer die tools 
         tot zijn/haar beschikking 
         heeft om de eigen loop-
         baan in te richten 

·        Werknemer die in staat 
          is om zijn/haar nectar te
          vinden, waardoor balans 
          wordt bereikt en (loop-
          baan) keuzes gemaakt 
          kunnen worden.

·        Werknemer is in staat ge-
         durende rest van loop-
         baan te reflecteren op de 
         ontwikkelde competenties.
         Als werkgever lever je zo
         een bijdrage aan de duur-
         zame loopbaanontwik-
         keling van de werknemer.  


Wil je meer informatie over de werkwijze of de tarieven?
Neem contact op met praktijk Connectar.